Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1 Το worldsms.gr, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρεία «Δ. ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ, Κ. ΖΙΩΛΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στο Πειραιά Αττικής, στην οδό Τσαμαδού 1, με ΑΦΜ 998487904 και ΔΟΥ Α' Πειραιά, τηλ. 2104174860. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση worldsms.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρία.

1.2 Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας ή οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου worldsms.gr θα αναφέρονται στο εξής ως "Πελάτης", ανεξάρτητα από το αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία.

1.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή/και να τροποποιήσει ή/και να αναθεωρήσει οποτεδήποτε και χωρίς καμία προειδοποίηση τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Είναι όμως υποχρεωμένη να ενημερώσει το σχετικό κείμενο σε αυτό το δικτυακό τόπο για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες. Εάν οι χρήστες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Αυτή η ιστοσελίδα είναι ένα από τα επίσημα ηλεκτρονικά καταστήματα της Εταιρίας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο που έχει πιστοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Εγγραφή χρηστών

Οι υπηρεσίες του worldsms.gr σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Σε περίπτωση όπου ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την ιστοσελίδα του worldsms.gr ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει.

Οι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού χρήστη (user password), συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα "εγγραφής" του worldsms.gr προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών . Κατά τη διαδικασία της εγγραφής είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ). Δια της εγγραφής τους στις υπηρεσίες της Εταιρίας και την απόκτηση λογαριασμού χρήστη, οι χρήστες συγκατατίθενται προς την Εταιρία ώστε αυτή να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα, δύνανται να ενημερώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα που διατηρεί η Εταιρία. Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν σωστές και ακριβείς πληροφορίες και υποχρεούνται να τηρούν πάντοτε ακριβή, αληθή, τρέχοντα, έγκυρα και πλήρη στοιχεία. Εάν η Εταιρία έχει εύλογο λόγο να υποψιαστεί ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ανακριβή, ψευδή ή μη ολοκληρωμένα, διατηρεί το δικαίωμα να απόσχη της δημιουργίας ή να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη ή να αρνηθεί τη χρήση ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών από το χρήστη άνευ ουδεμιάς ειδοποιήσεως.

Οι χρήστες ευθύνονται για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλούς φύλαξης των στοιχείων εισόδου (κωδικού χρήστη και ονόματος χρήστη) που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα υπηρεσιών του worldsms.gr. Οι χρήστες θα ευθύνονται για όλες τις εργασίες, πράξεις ή άλλες δραστηριότητες που διενεργούνται με το κωδικό πρόσβασης και/ή όνομα χρήστη. Οι κωδικοί δεν μεταφέρονται και δεν εμπορεύονται. Η Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη και ούτε αναλαμβάνει τοιαύτη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης και/ή του ονόματος χρήστη. Οι χρήστες ευθύνονται για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Η Εταιρία δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκυπτομένη εκ της αυθαιρέτου ή παρανόμου χρήσεως του κωδικού πρόσβασης και/ή ονόματος χρήστη από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

4. Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και αποδέχονται την αποκλειστική τους ευθύνη για όλες τις πληροφορίες, κείμενα, μηνύματα, τίτλους αποστολέα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο αποστέλλουν μέσω των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων του worldsms.gr. Μεταξύ άλλων, οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως τίτλο αποστολέα οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα, πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου. Συνάμα οι χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν τους τίτλους αποστολέα τοιουτοτρόπως ώστε να μην παραβιάζουν τους όρους που αναγράφονται.

Οι χρήστες από τη στιγμή που εγγράφονται στην υπηρεσία, αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή και αγοράσουν κάποιο πακέτο αποστολής μηνυμάτων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, αγοράζοντας πακέτο μηνυμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μηνύματα καταχρηστικά, πραγματοποιώντας αποστολές μόνο σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που έχουν αυξημένη χρέωση. Η χρέωση της υπηρεσίας είναι ενιαία και η τιμή έχει υπολογιστεί ώστε ο πελάτης να μπορεί να στείλει μηνύματα προς όλα τα δίκτυα της χώρας που επιθυμεί χωρίς υστεροβουλία.

Η Εταιρία δεν υπέχει ευθύνη της παρακολουθήσεως ή του ελέγχου του περιεχομένου που αποθηκεύεται ή μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, εγκυρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου αυτού. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσεως προκληθησόμενες ως αποτέλεσμα του περιεχομένου που μεταδίδεται από τις υπηρεσίες.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων προσώπων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα αυτοί διατηρούν στο ευρετήριο της μερίδας τους στην Εταιρία.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού περιεχομένου.

5. Αποζημίωση

Δια του παρόντος οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται να αποζημιώνουν πλήρως την Εταιρία και να μην εγείρουν εναντίον της απαιτήσεις δι' οποιαδήποτε αξίωση τυχόν εγερθεί υπό τρίτων ως αποτέλεσμα της χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του worldsms.gr από αυτούς και σε σχέση με όλων των ειδών απώλειες, δαπάνες, ενέργειες, διαδικασίες, αξιώσεις, ζημίες, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων και δαπανών) ή ευθύνες που τυχόν προκύψουν ή επέλθουν, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρία ως αποτέλεσμα τέτοιου είδους χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών ή της παραβίασης εκ μέρους των χρηστών ή της μη τήρησης αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Οι χρήστες οφείλουν να υπερασπίζονται και θα καταβάλλουν κάθε δαπάνη, ζημία, επιδικασθησόμενο ποσό, αμοιβή (περιλαμβανομένων εύλογων νομικών αμοιβών) και τυχόν επιβληθησόμενες στην Εταιρία αποζημιώσεις ως απόρροια των παραπάνω αξιώσεων και θα παρέχουν στην Εταιρία ενημέρωση για αυτές τις αξιώσεις, πλήρη εξουσιοδότηση να υπερασπιστεί, να συμβιβαστεί ή να διακανονίσει αυτές τις αξιώσεις και την εύλογη απαραίτητη υποστήριξη για να υπερασπιστεί αυτές τις αξιώσεις, με αποκλειστικά δικές τους δαπάνες.

6. Πολιτική τιμών

6.1 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ (€) και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), βαρύνουν τον πελάτη.

6.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις όποιες τιμολογιακές αναπροσαρμογές επιβάλλει ο εκάστοτε τηλεπικοινωνιακός πάροχος και είναι ουσιαστικά αναγκασμένη να αναπροσαρμόσει ανάλογα την τιμολογιακή πολιτική της.

6.3 Η τιμή των μηνυμάτων ενδέχεται να υποστεί αναπροσαρμογές, έπειτα από έκτακτη επιβολή interconnection fees των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται αναδιαμόρφωση του υπολοίπου του λογαριασμού ή εναλλακτικά σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα εξαργύρωσης των εναπομεινάντων μηνυμάτων.

7. Αποστολή μηνυμάτων

7.1 Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η ταυτότητα αποστολέα υποστεί τροποποιήσεις ή απορριφθεί από τους παρόχους καθώς επαφίεται στη διακριτική τους ευχέρεια από τη στιγμή που θα λάβουν το μήνυμα.

7.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση πολλαπλής παράδοσης μηνύματος, εφόσον αυτό έχει αποσταλεί μόνον μια φορά από τη βάση προς τον πάροχο και αφορά το ενδεχόμενο μη επιστροφής αναφοράς παράδοσης από τη συσκευή πιθανόν λόγω παροδικών προβλημάτων συνδεσιμότητας με αποτέλεσμα το μήνυμα να αποστέλλεται από τον πάροχο επαναλαμβανόμενα μέχρι να λάβει την αναφορά.

8. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή Paypal

Ο Πελάτης έχει την δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών του μέσω πιστωτικής κάρτας Visa, Mastercard και μέσω Paypal (τυχόν φόροι ή προμήθειες του PayPal βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη) εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό από την Εταιρία. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

9. Διαγραφή λογαριασμού

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κατά την κρίση της να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση των υπηρεσιών, σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης.

10. Αποδοχή όρων χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου www.worldsms.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Πειραιά.