Υπάρχει δυνατότητα αποστολής προγραμματισμένων μηνυμάτων;

Η πλατφόρμα του Worldsms σας παρέχει τη δυνατότητα να προγραμματίζετε αποστολές sms σε μελλοντική ημερομηνία και ώρα που εσείς επιθυμείτε.
Για να πραγματοποιήσετε προγραμματισμένη αποστολή sms σε μελλοντική ημερομηνία και ώρα, θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "SMS" --> “Αποστολή” και στο πεδίο “Αποστολή στις:” επιλέγετε το εικονίδιο που υπάρχει με το ημερολόγιο. Στο μενού που σας εμφανίζει μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία αλλά και την ώρα που θέλετε να αποσταλεί το μήνυμα σας.