Τι σημαίνει η επιλογή “flash” που υπάρχει στη σελίδα αποστολής sms;

Το "flash" είναι ένα είδος προσωρινού μηνύματος που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη και εμφανίζεται στην οθόνη του απευθείας ανοικτό χωρίς ο παραλήπτη να έχει πατήσει την επιλογή για ανάγνωση του μηνύματος. Τα μηνύματα flash μετά την εμφάνιση τους δεν αποθηκεύονται στην συσκευή τηλεφώνου του παραλήπτη.