Τι είναι τα πρότυπα sms;

Τα πρότυπα sms είναι μια λειτουργία που σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έτοιμα μηνύματα και να τα αποθηκεύσετε στο προφίλ σας με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους.
Για να δημιουργήσετε πρότυπα sms θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "SMS" --> "Πρότυπα" και στο μενού που ανοίγει επιλέξτε "Προσθήκη προτύπου". Στην συνέχεια θα γράψετε τον τίτλο που επιθυμείτε για το πρότυπο sms και θα συμπληρώσετε το μήνυμα. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή θα πατήσετε το "Αποθήκευση".