Μέχρι πόσους χαρακτήρες μπορεί να περιέχει ένα μήνυμα;

Ένα μήνυμα μπορεί να αποτελείτε έως και από 160 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά και κεφαλαία.