Γιατί υπάρχει επιλογή για ανέβασμα επαφών στην σελίδα αποστολής sms;

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή sms χωρίς να χρειαστεί να αποθηκεύσετε τις επαφές σας πριν αποστείλετε το μήνυμα, επιλέγοντας το "Ανέβασμα Επαφών" ανεβάζετε τις επαφές που θέλετε να αποστείλετε sms μέσω ενός αρχείου και πραγματοποιείται κανονικά η αποστολή αλλά οι επαφές σας δεν αποθηκεύονται στο προφίλ σας. Επίσης η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν έχετε μεγάλο όγκο επαφών και δεν έχετε τη δυνατότητα ή το χρόνο να τις καταχωρίσετε κάθε μια χωριστά.