Γενικές πληροφορίες για την διαδικασία αποστολής sms

Α) Αποστολή sms σε προσωπικό επίπεδο
Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε sms με προσωπικά στοιχεία στον κάθε παραλήπτη χωριστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο #name# #surname# στο κείμενο του sms. Με αυτή την επιλογή θα χρησιμοποιηθεί αυτομάτως το όνομα και το επίθετο της κάθε επαφής από το βιβλίο επαφών σας.

Β) Αποστολή sms με χρήση αρχείου για μαζικές αποστολές
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε sms χρησιμοποιώντας ένα αρχείο χωρίς να χρειαστεί να αποθηκεύσετε τις επαφές στο προφίλ σας. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα του τύπου .xls, txt, ή csv. Για να πραγματοποιήσετε αποστολή sms με χρήση αρχείου θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "SMS" --> “Αποστολή” και επιλέγετε "Ανέβασμα Επαφών" που βρίσκετε δεξιά στο μενού στη επιλογή “Πρόσθετα” και επιλέγετε το αρχείο που περιέχει τις επαφές από τον υπολογιστή σας. Στην συνέχεια επιλέξτε "ανέβασμα" και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ενημερωθείτε για τον αριθμό των παραληπτών που περιέχει το αρχείο και για το κόστος σε περίπτωση που προχωρήσετε στην αποστολή των μηνυμάτων.

Γ) Αποστολή Μηνυμάτων σε μεμονωμένες επαφές ή ομάδες επαφών που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ σας.
Θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "SMS" --> “Αποστολή”.
Καθώς πληκτρολογείτε χαρακτήρες στο πεδίο "Προς" εμφανίζονται οι επαφές και οι ομάδες που έχετε αποθηκευμένες στο προφίλ. Μετά την επιλογή των παραληπτών εισάγετε το μήνυμα που θέλετε να αποσταλεί, εάν ένας αριθμός που θα κάνετε αποστολή δεν είναι αποθηκευμένος στο προφίλ σας, θα αποθηκευτεί μετά την αποστολή στην λίστα αποστολών.

Δ) Γενικές πληροφορίες για την αποστολή sms.
Όταν εισάγετε το κείμενο του μηνύματος σας, να αποφεύγετε τη χρήση του "copy - paste". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς. Οι χαρακτήρες: [ , ] , { , } , € , ~ , ^ , | , \ λαμβάνονται ως διπλοί. Σε περίπτωση που το κείμενο υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες χρεώνεται έως διπλό το μήνυμα.

Ε) Υπάρχει δυνατότητα να ελέγξω το ιστορικό των αποστολών μου; Σε κάθε προφίλ παρέχεται αναλυτικό ιστορικό αποστολών με αναλυτικές αναφορές αποστολής για τα απλά sms αλλά και για τις μαζικές αποστολές που έχετε πραγματοποιήσει. Για να ελέγξετε το ιστορικό αποστολών θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "Ιστορικό" --> “Απεσταλμένα SMS” και μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση όλων, την εμφάνιση απλών sms ή την εμφάνιση ομαδικών sms.