Τι τύπο και τι μορφή πρέπει να έχει το αρχείο με τις επαφές στο προφίλ μου;

Οι τύποι αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι csv, txt και xls.
Σε περίπτωση που το αρχείο είναι τύπου xls θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: 

  • Τα πεδία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τηλέφωνο, επίθετο, όνομα και σχόλια.
  • Το μόνο από τα πεδία που είναι υποχρεωτικό να εισάγετε είναι το τηλέφωνο, όλα τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά.
  • Κάθε στήλη θα πρέπει να αποτελείται από ένα και μόνο πεδίο.
  • Το αρχείο που θα ανεβάσετε θα πρέπει στην πρώτη στήλη να έχει το τηλέφωνο, στην δεύτερη το επίθετο, στην τρίτη το όνομα και στην τέταρτη κάποιο σχόλιο.

Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε ένα δείγμα πατώντας εδώ και να το χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας.