Πως μπορώ να προσθέσω και να επεξεργαστώ τις επαφές στο προφίλ μου;

Εισαγωγή επαφών

Για να εισάγετε επαφές στο προφίλ σας θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "Βιβλίο Επαφών” --> “Εισαγωγή Επαφών”. Επιλέξτε το πλήκτρο “Επιλογή αρχείου” και αφού διαλέξετε το αρχείο με τις επαφές, επιλέγετε “Εισαγωγή”. Οι τύποι αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι csv, txt και xls. Τα πεδία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι: Τηλέφωνο, επίθετο, όνομα και σχόλια. Το μόνο πεδίο που είναι υποχρεωτικό να εισάγετε είναι το τηλέφωνο, όλα τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά. Αν χρησιμοποιήσετε αρχεία τύπου xls η κάθε στήλη θα πρέπει να αποτελείτε από ένα και μόνο πεδίο. (πχ 1η στήλη τηλέφωνο, 2η στήλη επίθετο, 3η στήλη όνομα)

Προσθήκη επαφών

Αν επιθυμείτε να εισάγετε μία ή περισσότερες επαφές στο ήδη υπάρχον βιβλίο επαφών σας, θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> “Βιβλίο Επαφών” --> “Επαφές" και θα επιλέξτε "Προσθήκη επαφής". Εισάγετε τα επιθυμητά στοιχεία στα πεδία που έχουν σας εμφανίζονται και επιλέγετε “Αποθήκευση”.

Ομάδες επαφών

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ομάδα επαφών θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "Βιβλίο Επαφών” --> “Ομάδες Επαφών" θα επιλέξτε "Προσθήκη ομάδας". Εισάγετε το όνομα της ομάδας και τα σχόλια που επιθυμείτε, έπειτα θα πατήσετε "Αποθήκευση". Μόλις ολοκληρώσετε την προηγούμενη διαδικασία θα επιλέξετε το εικονίδιο που βρίσκετε μπροστά από το όνομα της ομάδας που μόλις δημιουργήσατε. Στο μενού που θα ανοίξει επιλέγετε "Προσθήκη Επαφών" ώστε να εισάγετε από τις αποθηκευμένες επαφές που έχετε ήδη στο προφίλ σας ή "Εισαγωγή Επαφών" για να εισάγετε ένα νέο αρχείο με επαφές. Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία έχετε την δυνατότητα να τροποποιήσετε τις ομάδες που έχετε ήδη στο προφίλ σας.

Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε επαφές που έχετε στο προφίλ σας θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "Βιβλίο επαφών" --> "Διαγραφή Επαφών". Στο μενού που θα ανοίξει έχετε δύο επιλογές: 1) "Διαγραφή όλων των επαφών" ώστε να διαγράψετε όλες τις επαφές που έχετε στον λογαριασμό σας 2) "Διαγραφή όλων των επαφών που δεν ανήκουν σε ομάδα" ώστε να διαγράψετε τις επαφές που έχετε στο προφίλ σας αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ομάδες που έχετε δημιουργήσει.