Πως δημιουργώ ομάδες για τις επαφές μου;

Σε περίπτωση που έχετε πολλές επαφές και θέλετε να τις χωρίσετε σε διάφορες κατηγορίες το ιδανικότερο είναι να δημιουργήσετε ομάδες με τις επαφές σας.

Το πρώτο βήμα είναι να καταχωρίσετε τις επαφές σας σε ένα αρχείο. Οι τύποι αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι csv, txt και xls.

Σε περίπτωση που το αρχείο είναι τύπου xls θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

  • Τα πεδία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τηλέφωνο, επίθετο, όνομα και σχόλια.
  • Το μόνο από τα πεδία που είναι υποχρεωτικό να εισάγετε είναι το τηλέφωνο, όλα τα άλλα πεδία είναι προαιρετικά.
  • Κάθε στήλη θα πρέπει να αποτελείται από ένα και μόνο πεδίο.
  • Το αρχείο που θα ανεβάσετε θα πρέπει στην πρώτη στήλη να έχει το τηλέφωνο, στην δεύτερη το επίθετο, στην τρίτη το όνομα και στην τέταρτη κάποιο σχόλιο.

Τέλος μπορείτε να κατεβάσετε ένα δείγμα πατώντας εδώ και να το χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. πχ xls την κάθε κατηγορία.

 Το δεύτερο βήμα είναι να φτιάξετε τις ομάδες στο προφίλ σας.
Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ομάδα επαφών θα επιλέξετε: “Περιοχή Μελών” --> "Βιβλίο Επαφών” --> “Ομάδες Επαφών" θα επιλέξτε "Προσθήκη ομάδας". Εισάγετε το όνομα της ομάδας και τα σχόλια που επιθυμείτε, έπειτα θα πατήσετε "Αποθήκευση".

Το τρίτο βήμα είναι να προσθέσετε το αρχείο που δημιουργήσατε στην αντίστοιχη ομάδα.
Για να ανεβάσετε ένα αρχείο σε μία ομάδα που δημιουργήσατε: Θα επιλέξετε το εικονίδιο που βρίσκετε μπροστά από το όνομα της ομάδας που μόλις δημιουργήσατε, στο μενού που θα ανοίξει επιλέγετε "Εισαγωγή Επαφών" για να εισάγετε το αρχείο με τις επαφές.